ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

Kiedy można ogłosić upadłość osoby fizycznej?

W praktyce bardzo wielu dłużników z dużą dozą ostrożności podchodzi do instytucji upadłości konsumenckiej. Powodem powyższego jest fakt, że nie wierzą, iż w ich przypadku może znaleźć zastosowanie. Tymczasem w obecnym stanie prawnym z oddłużenia w postępowaniu upadłościowym może skorzystać praktycznie każdy. W tym wpisie wyjaśnię kiedy można ogłosić upadłość osoby fizycznej. Niewypłacalność jako przesłanka …

Kiedy można ogłosić upadłość osoby fizycznej? Read More »

konsekwencje ogłoszenia upadłości

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dotykają różnych sfer życia upadłego. Obejmują one swoim zakresem zarówno skutki osobiste i majątkowe. Również skutki w zakresie zawieranych przez dłużnika umów oraz jego małżeństwa. Nadto ogłoszenie upadłości konsumenckiej wywiera wpływ na toczące się z udziałem dłużnika postępowania sądowe, sądowoadministracyjne, egzekucyjne, a także postępowania przed sądem polubownym. Jakie są zatem konsekwencje …

Konsekwencje upadłości konsumenckiej Read More »

kto nie może ogłosić upadłości

Kto nie może ogłosić upadłości?

Skutkiem marcowej zmiany przepisów prawa upadłościowego było uchylenie regulacji, które w krzyżowały plany dłużnika i przekreślały jego szanse na oddłużenie. Obecnie jeżeli prawidłowo przygotujesz i złożysz wniosek, to sąd musi rozpatrzyć go pozytywnie. W tym wpisie odpowiem zatem na pytanie – kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Jak było w poprzednim stanie prawnym – kto …

Kto nie może ogłosić upadłości? Read More »

upadłość konsumencka bez majątku

Upadłość konsumencka bez majątku

W społeczeństwie pokutuje błędne przeświadczenie, że oddłużenie w drodze upadłości konsumenckiej jest możliwe tylko wtedy, gdy dłużnik posiada jakiś majątek. Prawda jest zgoła inna – otóż możliwa jest upadłość konsumencka bez majątku. Innymi słowy można skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej nie posiadając zupełnie nic. Powyższa okoliczność nie jest przesłanką warunkującą możliwość oddłużenia niewypłacalnej osoby fizycznej …

Upadłość konsumencka bez majątku Read More »

entrepreneur, startup, start-up

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy w 2020 roku

Zasadą jest, że upadłość konsumencka służy oddłużeniu osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Są jednak wyjątki od tej zasady – w obecnym stanie prawnym z jej dobrodziejstwa mogą skorzystać byli przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów popadli w tarapaty finansowe i stali się niewypłacalni. Jak było kiedyś? W poprzednim stanie prawnym upadłość konsumencka przedsiębiorcy wymagała spełnienia …

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy w 2020 roku Read More »