ogłoszenie upadłości

Ogłoszenie upadłości – co oznacza?

Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe, którego głównym celem jest oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej. Jest ono wszczynane na wniosek zainteresowanego dłużnika złożony na specjalnym formularzu i zasadniczo kończy się umorzeniem całości długów, względnie znacznej ich części. Zasadniczo w wielu sytuacjach jedynym ratunkiem dla osoby zadłużonej jest ogłoszenie upadłości. Upadłość konsumencka- co to jest? …

Ogłoszenie upadłości – co oznacza? Read More »