entrepreneur, startup, start-up

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy w 2020 roku

Zasadą jest, że upadłość konsumencka służy oddłużeniu osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Są jednak wyjątki od tej zasady – w obecnym stanie prawnym z jej dobrodziejstwa mogą skorzystać byli przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów popadli w tarapaty finansowe i stali się niewypłacalni.

Jak było kiedyś?


W poprzednim stanie prawnym upadłość konsumencka przedsiębiorcy wymagała spełnienia kilku warunków i nie zawsze była możliwa do przeprowadzenia. Osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą i stała się niewypłacalna, powinna ogłosić upadłość jako przedsiębiorca. W praktyce jednak ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jest znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne, niż ma to miejsce w przypadku upadłości konsumenckiej. W związku z tym wielu byłych przedsiębiorców wolało zaryzykować i złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W czym tkwił problem?


Wiele wniosków zostało jednak rozpatrzonych negatywnie, ponieważ przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny miał obowiązek w terminie 14 dni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Większość przedsiębiorców jednak tego nie robiła i kończyła swoją działalność z długami. Tutaj pojawiał się zasadniczy problem, bowiem zgodnie z poprzednio obowiązującym art. 4914 Prawa upadłościowego i naprawczego wynika, że sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli dłużnik, w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, mając taki obowiązek, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie swojej upadłości. Na podstawie tego przepisu wiele wniosków zostało oddalonych, mimo prób ratowania sytuacji i powoływania się na zasady humanitaryzmu i słuszności.

Jak jest obecnie?


Obecnie upadłość konsumencka może być ogłoszona przez sąd wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej także wtedy, gdy w przeszłości osoby te były przedsiębiorcami, wspólnikami spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą, wspólnikami handlowych spółek osobowych odpowiadających całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, partnerami w spółkach partnerskich. Pamiętać zatem należy, że upadłość konsumencka dalej może być ogłoszona tylko do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli na dzień złożenia wniosku np. jednoosobowa działalność gospodarcza musi być wykreślona z rejestru CEiDG – nie wystarczy tutaj zawieszenie działalności.

Co się zmieniło?


Została uchylona regulacja, w myśl której sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom prawa nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jakie długi podlegają umorzeniu?

Oddłużeniem mogą zostać objęte zobowiązania pochodzące z byłej działalności gospodarczej – nawet wtedy, gdy stanowią one największą część długów wnioskodawcy.

Podsumowanie

W obecnym stanie prawnym, poprzez instrument upadłości konsumenckiej może dojść do umorzenia zobowiązań dłużnika wynikających – nawet wyłącznie czy w przeważającej części – z działalności gospodarczej prowadzonej i zakończonej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Łukasz Stępień

Redaktor naczelny

Prawnik i aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Interesuję się upadłością konsumencką i prawnymi formami pomocy osobom zadłużonym

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *